Wojsko I batalion I Dywizjonu Artylerii Ciężkiej, na odwrocie dopisek późniejszy „Zamość 1920” , odb. 138x86 – sygn. 88.1178.18405.1 dig.
Fotografie
Inne Strony
czwartek, 15 wrzesień 2022

Wojsko I batalion I Dywizjonu Artylerii Ciężkiej, na odwrocie dopisek późniejszy „Zamość 1920” , odb. 138x86 – sygn. 88.1178.18405.1 dig.; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Zamościu; Numer i nazwa zespołu: 88/1178/0/ Zbiór fotografii; Sygnatura: 101; Seria: 18 Inne Strony; Daty: 1904-2001; Uwagi:

12345678910