Wg podpisu: Dowody rzeczowe odebrane w czasie walki z chłopami, którzy występowali z nimi przeciwko Policji w Żukowie i pod Żukowem w dniu 16 IX 1936 r., w aktach sprawy nr KW 221/36 Wydz. Śledczy w Zamościu, odb. 175x115 – sygn. 88.1178.01191.1 dig.
Fotografie
Historia
niedziela, 11 wrzesień 2022
Wg podpisu: Dowody rzeczowe odebrane w czasie walki z chłopami, którzy występowali z nimi przeciwko Policji w Żukowie i pod Żukowem w dniu 16 IX 1936 r., w aktach sprawy nr KW 221/36 Wydz. Śledczy w Zamościu, odb. 175x115 – sygn. 88.1178.01191.1 dig.; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Zamościu; Numer i nazwa zespołu: 88/1178/0/ Zbiór fotografii; Sygnatura: 20; Seria: 1 Historia; Daty: 1904-2001; Uwagi:
12345678910