Chałupa k. Rebizantów miejsce pobytu J. Piłsudskiego, pocztówka, Fotograf A. Tujak, Tomaszów – rep. wzbroniona, odb. 137x88 – sygn. 88.1178.01161.1 dig.
Fotografie
Historia
niedziela, 11 wrzesień 2022
Chałupa k. Rebizantów miejsce pobytu J. Piłsudskiego, pocztówka, Fotograf A. Tujak, Tomaszów – rep. wzbroniona, odb. 137x88 – sygn. 88.1178.01161.1 dig.; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Zamościu; Numer i nazwa zespołu: 88/1178/0/ Zbiór fotografii; Sygnatura: 18; Seria: 1 Historia; Daty: 1904-2001; Uwagi:
12345678910