Widok dziedzińca V, neg 0144.8 – sygn. 88.1178. 01304.16 dig Fotografie niedziela, 11 wrzesień 2022
Salwa honorowa I, neg 0144.5 – sygn. 88.1178. 01304.19 dig Fotografie niedziela, 11 wrzesień 2022
Salwa honorowa II, neg 0144.6 – sygn. 88.1178. 01304.20 dig Fotografie niedziela, 11 wrzesień 2022
Rotunda, neg.0143.10 – sygn. 88.1178.01305.3 dig Fotografie niedziela, 11 wrzesień 2022